Inilawan pa ng loko para makita mabuti ang katawan ng bagong nobya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *