Kelangan na Bumili ng Bagong Kama at Napakaingay nitong akin dinig sa Kabila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *