Kinita mula sa Vote Buying na bigay ng mga Kandidato ginamit sa Estudyanteng Pokpok

Leave a Reply

Your email address will not be published.