Kurakot na kapitan sa Visayas ginagastos sa lang mga kabit ang pera ng taong bayan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *