Pa-walk pala itong Pinsan kong si Joy Hindi ko Napansin siya Kausap ko sa FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *