Ang sabi mo mag-uusap lang tayo pero bakit mo ako hinuhubaran

Leave a Reply

Your email address will not be published.