Bubuntisin ko itong si tisay at magpapadami ako ng lahi ko

Leave a Reply

Your email address will not be published.