Hindi na nahiya ang mokong pinagyabang pa talaga ang Jutay na Tite – Pinagtawanan lang nga mga Tsikas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *